→ Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to ←

Květen 2007

Ostatní citáty

27. května 2007 v 15:37 | Ada |  → Citátky, básně... ←
Nevěř na zázraky - spoléhej na ně.
Šance zaklepe na dveře častěji než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma. (
Bolest se střídá s radostí.
Každý západ probouzí naději úsvitu.
Občas se musíme podívat skutečnosti zpříma do očí a pak ji popřít.
Nikdy se neboj na chvíli posadit a zamyslit se.
Hudba někdy dokáže nahradit slzy.
Až příliš pozdě člověk pochopí, že kouzlo je v pomíjivém okamžiku.
Sny zabijeme tím, že je uskutečníme.
Každý den je boj. Před očima musíte mít stále cenu pro vítěze.
Mysli na nejhorší, doufej v lepší.
Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.
Nikdy se neboj stínů, protože každý stín znamená, že někde nablízku je světlo.
Vše dokončené je obdivováno, vše začínající podceňováno.
Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy. Nejsem tam. Nespím, to zjistíte brzy. Jsem tisíc větrů a všechno jejich vlání. Jsem jiskření stříbřitých sněžných plání. Jsem sluneční svit na zralém obilí. Jsem podzimní déšť, všechno zaliji. Když se probudíte do ranního ticha, já jsem ten čilý ruch, co na vás svěže dýchá. Zpěv ptáků, co v kruhu víří ve výškách. Jsem hvězdy, co nocí září jako zlatý prach. Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy. Nejsem tam. Nespím, to zjistíte brzy...
Hledáš pomocnou ruku? Najdeš ji na konci svého ramene.

Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky.
Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst

Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí
I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
Všude tam kde je člověk je místo pro dobrý čin.
Všechno co existuje, v minulosti už existovalo v jiné době, pod jiným jménem a na jiném místě.
Když se lidé radují, jsou vždycky dobří;zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radují.
Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. Seneca

Není větší škody nad ztracený čas.

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.
Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát.
Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám.
Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.

O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.

Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.
Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.
Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko.
Usmívejte se za všech okolností. Vaši protivníci tak budou muset přemýšlet, co asi přehlédli.
Dobré vychování nespočívá v tom, že člověk nevylije omáčku na ubrus, nýbrž v tom, že si člověk nevšimne, když to udělá ten druhý.
Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech.
Člověk musí spadnout až na naprostý dno a když už nemůže spadnout níž, tak teprve může poznat, kdo vlastně je...
Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Dnešek je ten zítřek, kterého jsme se včera obávali!
Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Zkus svět milovat.
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
Zastavte svět, chci vystoupit!
Každý den je zázrakem...
Nikdo si nezaslouží tvé slzy a ten, kdo si je zaslouží, tě nikdy nerozpláče.
Jednou z nejhorších nemocí je diagnóza.

Šetřit zdraví si začínáme od chvíle, kdy už ho nemáme.
Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty.

Nesměj se vždy tomu, čemu se smějí druzí. Možná že se smějí právě tobě.
Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji pěstovat.
Umět se radovat. ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.
Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.
Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí.
Neplač, že to skončilo. Směj se, že se to vůbec stalo...
Čím přesněji plánuješ, tím více tě zaskočí náhoda.
Všecko, co se děje, děje se z určitého důvodu.
Nesnaž se tak, protože ty nejlepší věci se stávají, když je nejméně očekáváš.
Každý vidí, jak vypadáš, ale málokdo cítí, kdo jsi.
Kdo by chtěl mít něco, co ještě nikdy neměl, bude muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal.
Nestačí mít co dělat - je třeba si položit otázku: Co vlastně děláme?
Nic není tak zlé, jak vypadá, jen je těžké si připustit, že to tak je.
Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
Největší korupcí je podplácet vlastní svědomí...
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.
Před velkou vlnou neskládej vesla.
Odmítnutí chvály je přání být chválen ještě jednou...
Nikdy nejsme tak šťastni, ani tak nešťastni, jak si myslíme.
Lidé,jejichž oko nikdy nesmočila slza, mají špinavý pohled.
Víc než srážka s blbcem mě vytočí, když zjistím, že ten blbec jsem já...
Nikdy není pozdě začít znovu. Nikdy není pozdě bojovat.
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.
Všechno, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všecko, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí.
Není vražednější pasti, než té kterou si člověk nastraží sám.
Většina lidí touží být nesmrtelná, ale přitom nevědí co dělat, když v neděli odpoledne prší!
Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Člověku se nepřihodí nic, co by nebyl schopen unést.
Když ubližují dobrému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi.
Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.

*Štěstí*

27. května 2007 v 15:34 | Ada |  → Citátky, básně... ←
Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, ani by jsme se zasmáli...
"Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd."
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Někteří lidé žijí šťastně a nevědí to.
Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.
Člověk nerad vidí druhé šťastnější než je sám.
Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.
Člověka stojí vždy mnoho úsilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný.
Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jenom poloviční štěstí.
Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí.
Štěstí je jako stín, který nás všude provází, aniž bychom o něm věděli. Je to jakási ozvěna odpovídající na to, co darujeme.
To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, když přestanou mít strach.
Štěstí tvého života nezávisí na tom, jak se utváří tvůj osud, ale na tom, jak se vůči němu zachováš.
Klíčem ke štěstí je odpuštění
Nic na světě vás nemůže učinit šťastnými, pokud to nedokážete vy sami.
Štěstí si poprvé všimneme tehdy, když nás za bouřlivých okolností opouští.
Mnoho lidí se připravuje o malé štěstí, protože hledají to velké.
Štěstí spočívá v tom, že netoužíme po něčem jiném, než co máme.
Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, protože stále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, a budoucnost růžovější, než bude.
Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky. Čím jsou drobnější a čím jich je víc, tím je to štěstí větší.
Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
Je jenom jedna cesta za štěstím, a to, přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje.
Jak šťastni bychom byli, kdybychom stále netoužili být šťastni.
Kdybys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.
Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.
Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš.
Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.
Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.

*O životě*

26. května 2007 v 20:02 | Ada |  → Citátky, básně... ←
Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.
nedokonalý život bývá krásný.
Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.
Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.
Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.
Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat.
Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.
Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. (H:Ch. Andersen)
V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít.
Kéž bychom dokázali prožít všechny dny svého života. (J. Swift)
Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí.
Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí.
Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem."
Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný...
Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou.
Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější.
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž stokrát změníš masku.
Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.
Žij tak , aby jsi se nemusel stydět.
Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru.
Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.
Tragédií života není smrt, ale to, čemu dovolíme v sobě zemřít, dokud jsme na živu.
Člověk musí mít odvahu každý den začínat nový život.
Mnoho zažít ještě neznamená mít mnoho zkušeností.
Skutečnost citátů pochopíme až tehdy, když je prožijeme...
My všichni žijeme proto, abychom pomáhali druhým. Rád bych tedy věděl, proč žijí ti druzí.
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
Nechci po životě nesplnitelné - a proto jsem šťastná.
Nejhůře se člověk v životě učí, které mosty má použít a které má zbořit...
Osud snad chce, aby si v průběhu svého života poznal mnoho nesprávných lidí, aby jsi, až potkáš ty správné, je uměl ocenit a byl za ně vděčný.
Život je kreslení bez gumy.
Dokud se člověk umí divit, život stojí za to.
Jsou chvíle v životě, kdy je lepší nikoho nemít. Některými dveřmi musí projít člověk sám...
Žij pokud můžeš, zemři pokud musíš...
Ať vám v životě neunikne radost! Až kolem vás poběží, vztáhněte ruce a chyťte jí!
Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jenž nám vzaly dech.
Život vůbec není tak. Je zcela jinak.
Život je příliš krátký na rozčilování se nad malichernostmi: takže se líbej pomalu, směj se šíleně, miluj upřímně a odpouštěj rychle.

*Muži a ženy*

26. května 2007 v 19:58 | Ada |  → Citátky, básně... ←
Ø Každá, i sebeošklivější žena zkrásní, když jí pohladí láska
Ø Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se neožení.
Ø Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže.
Ø Bůh nestvořil ženu z mužovy paty, aby mu byla otrokyní, ani z jeho hlavy, aby mu vládla, nýbrž ze žebra, aby byla jeho srdci blízká.
Ø Muž je žárlivý, když miluje, žena i když nemiluje.
Ø Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům.
Ø Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Je totiž jen velmi málo slepých mužů, zato hodně hloupých.
Ø Úspěšný muž často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za tu druhou ženu vděčí tomu úspěchu.
Ø Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
Ø Co si pro ženu udělal, na to může zapomenout ale nikdy nezapomene, co jsi pro ni neudělal!
Ø Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví.
Ø Ideální žena je ta, která je vám věrná a zahrnuje vás péčí a něhou, jako kdybyste byl jejím milencem.
Ø Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima
Ø Necháváte si s manželskými krizemi radit od kamarádek, které jsou rozvedené či samy?

Ø A učily byste se plavat od někoho, kdo se sám už několikrát málem utopil?
Ø Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže

*O Lásce*

26. května 2007 v 19:52 | Ada |  → Citátky, básně... ←
 • Láska je jen popel na řasách.
 • Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.
 • Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil...
 • Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.
 • Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
 • Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá
 • Všichni jsme andělé pouze s jedním s křídlem a létat můžeme jen tehdy, objímáme-li jeden druhého
 • Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku, na život, na boj a bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, dva na život a na smrt.
 • Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec může potkat.
 • Milovat a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti jedince
 • Láska může člověku hodně pomoci, ale o to více mu dokáže i ublížit. Proto žijme tak, aby nám ublížila co nejméně.
 • Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit
 • Láska je prsten a prsten nemá konce.
 • Světu jsi možná jen jedinou osobou,ale jediné osobě můžeš být celý svět.
 • Láska na dálku je jako ten nejbáječnější dort, ale bohužel jen dort v obrázkové knížce.
 • Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.
 • Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
 • Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chudému chléb, když umírá žízní!
 • Jestli se dožiješ sta let, chci se já dožít sta let bez jednoho dne, abych nemusel nikdy žít bez tebe...
 • Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje... Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí a přesto po ní toužíme
 • Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
 • Láska je jako slza. Rodí se v oku a padá k srdci.
 • Zraněnou lásku může vyléčit jen ten, kdo jí způsobil.
 • Láska je jako prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.
 • Zamilovaní jsou blázni a každý z nás zatouží byt někdy blázen.
 • Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.
 • Láska je dokonalá, jen milenci dělají chyby.
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou ze tří čtvrtin mrtví.
 • V lásce je to tak, že jeden ze dvou musí trpět a je to vždy ten, který více miluje.
 • I když pro svět budeš nikdo, jednou přijde ten, pro kterého budeš svět. Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
 • Klíčem k dlouhému a šťastnému manželství je uvědomit si, že vlastně neexistuje nic, kvůli čemu stojí za to se hádat.
 • Kdo miloval, ten nezapomněl, kdo zapomněl, ten nemiloval.
 • Lásku nepoznáme v okamžiku, kdy nalezneme dokonalého člověka, ale v okamžiku, kdy ho jako takového začneme vidět..
 • Být nemilován je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
 • Něco jiného mají lidé uzavřeno v srdci, něco jiného na jazyku!
 • Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
Očiška:-)

7. května 2007 v 15:46 | Ada |  → Obrázky ←

Oči;)

7. května 2007 v 15:44 | Ada |  → Obrázky ←